Co si myslí lidé u Rusech a Rusku?

RuskoRusko, největší země světa. Mnoho lidí ji nenávidí, druzí naopak milují. Málokdo má k Rusku neutrální vztah. Tento web si dal za cíl shrnout názory běžných lidí z diskuzí na Rusko, ruskou kulturu, politiku, ruské výrobky. apod. Pro dokreslení uvádíme informace z české Wikipedie, které by měly být neutrální.

Cílem bylo ke každému tématu nalézt pozitivní, negativní a neutrální komentář. 

Jedná se vesměs o krátké komentáře. Protože nejsme v anonymním prostředí internetu schopni ověřit identitu komentujících, nejsou u příspěvků uváděni autoři. Rozsáhlejší citace (především z Wikipedie) jsou  samozřejmě citovány s uvedením zdroje. Děkujeme za pochopení.

Základní informace o Rusku

Rusko (rusky ), oficiálním názvem Ruská federace (rusky Российская Федерация, Rossijskaja federacija), je s rozlohou 17 102 345 km² největší stát světa. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. S počtem 146,1 milionů obyvatel je Ruská federace devátá nejlidnatější země na světě.

Podívejme se letmo na mapu Ruska. Sousedy Ruska jsou (od severozápadu proti směru hodinových ručiček): Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čína, Mongolsko, znovu Čína a Severní Korea. Prostřednictvím Kaliningradské oblasti, strategické západní exklávy, dále sousedí s Litvou a Polskem. Ruské Kurilské ostrovy se nacházejí na dohled od Japonska a z ruské Čukotky je velmi blízko na Aljašku (USA). Území je rozděleno do 9 časových pásem a do 84 samosprávných celků, z toho 22 republik.

Ruská federace je hlavním následnickým státem Sovětského svazu, který se rozpadl roku 1991; převzala jeho místo v Radě bezpečnosti OSN a je vůdčím členem Společenství nezávislých států. Je členem G20, OBSE, OSKB, SCO, APEC a dalších mezinárodních organizací. Rusko je také považováno za jednu ze světových velmocí.

Ruská ekonomika patří mezi 10 největších světových ekonomik; podle nominální HDP je desátá na světě a šestá v HDP dle parity kupní síly. Mezi státy světa má největší zásoby přírodních zdrojů - nerostných surovin, ropy, zemního plynu, dřeva, pitné vody - z energetického hlediska je Rusko soběstačným státem. Ruské hospodářství prodělalo v 90. letech 20. století vleklou krizi po níž následovalo období silného růstu mezi lety 2000 až 2007. Růst byl přerušen světovou finanční krizí v období 2008 až 2009 a pokračoval v menší míře od roku 2010 do roku 2014. Od konce roku 2014 zaznamenává ruská ekonomika pokles způsobený snížením cen surovin a ekonomickými sankcemi.

Velký vliv má v Rusku Pravoslavné křesťanství, přestože zemi ovlivnilo období ateistického Sovětského svazu. Další jsou islám, judaismus a buddhismus. Některé oblasti ruské kultury, jako např. literatura 19. století, dosáhly světového úspěchu. Zároveň je současné Rusko mnohonárodnostním státem, který kromě úřední ruštiny uznává také regionální jazyky jednotlivých menšin. Rusové tvoří 80 % obyvatelstva. Nejpočetnější menšinou jsou Tataři, kteří stejně jako mnohé národy ruského Kavkazu vyznávají islám.

(zdroj: Wikipedia.cz)